KPSS Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde tema ve konu örnekleri

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 12:59

Bu Gazel Mecnûn Dtllndendür Mecnûn Dilinden Gazel
Âşık oldur kim kılur cânın feda cananına Meı?ıl-I cânân etmesün her kim ki vermez cânına Âşık, canını sevgilisi için feda edebilendir. Canını vermeyi gö-ze alamayan, sevgili istemeye kalkmasın!
Canını cânâna vermekdür kemâli âşıkun Vermeyen cân itiraf etmek gerek noksânına Âşıkın olgunluğu, canını sevgilisine verebilmededir. Canını vermeyen, (aşktaki) eksikliğini itiraf etmelidir.

Vasi eyyâmı verüp cânâne cân râhat bulan Vegdür andan kim salur cânın gam-ı hicrânına Kavuşma gününde sevgilisine canını verip rahata eren, sevgi-linin ayrılığında canına üzüntü çektirenden daha iyidir.

flşk resmin âşık öğrenmek gerek pervâneden Kim köyer gördükde şem.ün âteş-i sûzânına Aşık, aşkın yordamını pervaneden öğrenmelidir. Ki (o pervane) (mumu) gördüğünde mumun yakıcı âteşine düşürüverir.

Fâni, ol aşk içre kim benzer fenâsı âşıkun Feyz-i câvfd ile Hızr’un çeşme-i hayvânına Aşk içinde kendini yok et. Âşığın yok olması, Hızır’ın sonsuz bereket veren ölümsüzlük suyu çeşmesinden su içmeye benzer.

Aşk derdinin devâsı kâbil-i dermân degül Terk-i cân derler bu derdün muteber derman İha Aşk hastalığına ilaçla çare bulunmaz. Bu hastalığın en güvenilir çaresi candan vazgeçmektir, derler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir