KPSS SOMUT-SOYUT ANLATIM

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 13:00

“Somut anlatım” ve “soyut anlatım” kavramları, edebiyat, heykeltıraşlık, resim gibi güzel sanatların hemen her kolunda benzer anlamları karşılar. Bu noktada soyut resimden söz edebiliriz. Bazı ressamlar duyu organlarıyla algılanabilen (somut) dünyayı resmederler. Doğa resimleri ve portreler, bu tür resimlerdendir. Bu resimler genellikle farklı algılama ve yorumlamalara kapalıdır. Bu resimlerde, o resmi yapan ressamın üslubunu yansıtan unsurlar, o resme bakan hemen herkesin o resimde aynı şeyleri görüp algılama-sına engel olmayacak bir şekilde kullanılmıştır. Yani ressamın eserine bakıldığında onun neyi resmettiği konusunda birçok kişi görüş birliğine varır. Ressam, ya bir kişiyi ya bir manzarayı resmetmiştir. Bu tür resimler, birer somut anlatım ürünüdür. Bir de ilk bakışta anlaşılmayan ya da her bakışta insanın farklı şeyleri algılamasını sağlayan resimler vardır. Renklerin, motiflerin, geometrik şekillerin çoğunlukla iç içe geçtiği bu resimlerde, ressam, ancak düş gücüyle var edilebilen soyut gerçekleri tuvaline yansıtmıştır. Anlatımın kapalı ve imgesel olduğu bu tür resimler, birer soyut anlatım ürünüdür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir